Fins el dia 31 d’agost es podrà sol·licitar la baixa sense motiu justificat i es procedirà a la devolució del 50% de la primera cuota.
A partir del 1 de Setembre si es demana la baixa no es podrà reclamar devolució de cap import.